LHB Inter Security honlapja
 
Bemutatkozunk
Szolgáltatásaink
Referenciák
Galéria
Elérhetőség
LHB Inter Security

 • Az LHB az alapítása óta eltelt 12 évben bekerült Magyarország legnagyobb, kizárólagosan magyar tulajdonú biztonsági cégei közé!
 • Eddigi legnagyobb volumenu megbízatás: Audi Hungaria Motor Kft. (2000-tôl 2006-ig)
 • Az LHB 2000 és 2006 között Európa második legnagyobb motorgyárának, a Hungarikumnak választott Audi TT-k gyártásának helyet adó üzemnek a vagyonvédelmi cége volt.
 • Az LHB tízévi éves átlagbevétele közel egymilliárd forint évente.
 • Az LHB a legmodernebb eszközökkel, a legmodernebb cégirányítási technikákkal dolgozik.
 • Az LHB biztonságot garantál multinacionális cégeknek és családoknak egyaránt.
 • Az LHB száznál is több családnak biztosít megélhetést. Az LHB céltudatos munkájával elérte, hogy Gyôr a vagyonvédelem területén a régió központja lett!

TÖBBEK KÖZÖTT JOBBAK VAGYUNK
AZ LHB Inter Security Kft. adatai:
Név: LHB Inter Security Kft.
Cím: 9024 Gyôr, Mécs L. út 7.
Cégjegyzékszám: 08-09005368
Adószám: 11405777-2-08
SzámlavezetOE bank neve: CIB Bank
Telefon: (+36) 96/417-566
Fax: (+36) 96/525-406
24 órás diszpécserszolgálat: (+36) 96/512-636
E-mail: info@lhb.hu
Internet: www.lhb.hu
Ügyvezetô: Bakom Zoltán

A magyar rendszerváltás után sorra próbálkoztak meg vagyonvédelmi, biztonságtechnikai cégek azzal, hogy felvegyék a nagy multinacionális, hasonló vállalkozásokkal a versenyt. Csak nagyon keveseknek sikerült ez. Az LHB-nak, amely a korábban megalapított Security Patentból vált ki, ez sikerült.
Nem csupán helyet találtunk magunknak a hazai vagyonvédelmi palettán, de szakszeru munkánkkal, a minôség iránti elkötelezettségünkkel igazán elmondható, rangot is. Megbízóink, ügyfeleink közül mondta ki valaki elôször egy szakmai konferencián, hogy ô azért dolgoztat velünk, mert többek között jobbak vagyunk. Ez a mondat lett a védjegyünk. Mára már nyugodtan hozzátehetjük azt is: a minôség garanciáival!
Azok, akik velünk dolgoznak, egy korrekt, megbízható, szakmailag jól felkészült csapatot választanak. Olyan társaságot, amelynél a minôségbiztosítás, az állandó képzés, a munkatársak megbecsülése alapfeltétel.

Mindezek mellett, bár számunkra ez egyértelmű, egy bemutatkozó kiadványban nem árt tisztázni, fôleg a mai zavaros gazdasági körülmények között:

 • Az LHB kft. végelszámolás alatt nem áll, illetve ellene csôd-, illetve felszámolási eljárás nincs folyamatban.
 • Az LHB kft. üzletvitele körében jogerôs bírósági ítéletben, illetve jogerôs versenyfelügyeleti határozatban megállapított jogszabálysértést nem követett el.
 • Az LHB kft. versenytárgyalási eljárásokban ajánlattételkor nem szolgáltatott hamis adatokat és ezért nem zárták ki.
 • Az LHB kft. korábban vállalt szerzôdéses kötelezettségeit teljesítette, azok megszegését jogerôs államigazgatási, illetve bírósági határozat nem állapította meg.
 • Az LHB kft.-nek nincs lejárt adó-, illeték-, társadalombiztosítási járulék és vámfizetési kötelezettsége.
 • Az LHB kft.-nek nincs 30 napnál régebbi lejárt tartozása.
Bakom Zoltán
az LHB kft. ügyvezetô igazgatója


ESZKÖZPARK - NÉMET AUTÓKKAL
A minôségi munka ellátásához az egyes területeken a technikai eszközállomány szinten tartására folyamatos fejlesztéseket és beruházásokat végzünk. A modern informatikai és technikai eszközök, a gépjármupark és ezek együttese biztosítja a hatékony és biztonságos munkavégzést. A Patent cégcsoport, amelyhez az LHB Inter Security is tartozik, ma már 25 gépkocsival rendelkezik, melyek átlagos életkora 3-4 év. A céges gépjármuveinken kívül az inspektorok, illetve a cégvezetôk saját gépkocsijukkal látják el feladataikat. Vásárlásainknál az elmúlt hónapokban és a következô években is minôségük, megbízhatóságuk miatt német technológiával és tervek alapján készült jármuvek alkotják a célcsoportot.


EGYENRUHA - MINDEN IDŐRE
Munkatársaink elegáns, korszeru egyenruhában látják el szolgálati feladataikat. Belsô portai szolgálati helyeken: fekete öltöny, fehér ing, kituzô jelvény (LHB kft. felirat és címer). Fekete kosztüm, fehér blúz, kituzô jelvény. Portai szolgálati helyeken: fekete dzseki és pantalló, fehér ing, nyakkendô, kituzô jelvény. Nyílt területen: fekete dzseki és gyakorlóruha, szürke póló, kituzô jelvény.

MEGBECSÜLJÜK A JÓ DOLGOZÓT
HUMÁNPOLITIKÁNK

KIVÁLASZTÁS, FELVÉTEL ELÔTTI ELJÁRÁS:
Az LHB kft.-nek nagyon fontos a munkavállalók kiválasztása és a felvétel elôtti eljárás. A szolgáltatás minôségét és értékét erôsen befolyásolja a szolgáltatást teljesítô személyzet minôsége és képességei. A felvételi eljárás alatt meggyôzôdünk arról, hogy a leendô munkatársunk rendelkezik-e mindazokkal a képességekkel, amelyek alkalmassá teszik, hogy a késôbbiek során jól képzett biztonsági ôr legyen. A cégünkhöz jelentkezôk többlépcsôs szurôn mennek keresztül. Kiemelt munkaterületeken csak belsô ellenôrzésen átesett munkatársakat foglalkoztatunk. A jelentkezôtôl önéletrajzot, referenciát, erkölcsi bizonyítványt, feddhetetlenséget igazoló iratot is kérünk. Mivel cégünk az átlagnál magasabb fizetést biztosít alkalmazottainak, lehetôség van a legjobb szakemberek kiválasztására. Munkatársainkat foglalkoztatásuk során a képességeiknek megfelelô beosztásokba helyezzük el. Felvételi eljárásunknak köszönhetôen nálunk igen alacsony a fluktuáció, ez garantálja a folyamatos, magas színvonalú szolgáltatást.

ALKALMAZOTTAK MOTIVÁLÁSA:

 • A magas szintu elvárásoknak megfelelôen a többi vagyonvédelmi céghez képest magasabb fizetést biztosítunk alkalmazottainknak.
 • Régóta alkalmazott és jól bevált anyagi és erkölcsi jutalmazó rendszert muködtetünk.
 • Elôrelépési lehetôséget, belátható, tervezhetô jövôképet biztosítunk a legjobb és legrátermettebb munkatársainknak.
 • Az anyagi juttatásokon túl kiemelkedô hangsúlyt fordítunk dolgozóink morális motiváltságára is. Ezt humánjuttatásokkal is igyekszünk szolgálni: ingyenes sportolási lehetôség Gyôr több sportcentrumában, évente céges juniális, horgászverseny, focikupa, Mikulás- és karácsonyi ünnepség.
 • Dolgozóink kérésére, egyéni elbírálás alapján kamatmentes vállalati hitelt is biztosítunk.
 • Házassági, gyermekszületési segélyt is biztosítunk.
 • Legképzettebb munkatársainkat szakmai versenyeken is indítjuk cégünk költségén.

MUNKATÁRSAINK
KÉPZÉS, TOVÁBBKÉPZÉS:

 • Cégvezetôink szakmai felsôfokú végzettséggel rendelkeznek. A változó törvényi elôírások szerinti újabb szakmájukhoz elengedhetetlen iskolai végzettségeket folyamatosan megszerzik.
 • Vezetôink és menedzsereink az éves szakmai vagyonvédelmi kiállításokon Magyarországon minden esetben, esetenként külföldön is részt vesznek. Így elsô kézbôl értesülnek a szakmai újdonságokról.
 • Üzletkötôi csapatunk rendszeres szakmai, csapatépítô és üzleti tréningen vesz részt.
 • Középvezetôink jelen vannak a Magyar Biztonsági Vállalkozók Munkaadói Szövetsége (MBVMSZ) által szervezett konferenciákon.
 • Állományunk tagjainál folyamatos a szakmai továbbképzés. Ezeket vezetôink, illetve specialitásuk miatt felkért szakmai (tuzoltóság, rendôrség, katonai ügyészség), szervezeti elôadók tartják.
 • A telephelyeinken szolgálatot teljesítô állomány részére inspektoraink folyamatosan tájékoztatást adnak a normatív szabályzók változásáról, irányítják, koordinálják a megbízó által meghatározott feladatok törvényes, szakszeru ellátását.
 • Objektumvezetôink, szolgálat- és csoportvezetôink a napi eligazítások során folyamatosan ismertetik a megbízó által meghatározott elvárásokat, az esetleges, aktuális változásokat. Azokról szükség szerint helyi képzést szerveznek.
 • Járôrszolgálati és fegyveres dolgozóink rendszeres elméleti és gyakorlati képzésre járnak, mely a lôfegyverekkel kapcsolatos.
 • Az ezt igénylô munkaterületeken dolgozók számára folyamatos lövészeti kiképzést, sportkiképzést és önvédelmi, testôrképzést tartunk.

A BIZTONSÁG MINÔSÍTÉSE
MINÔSÉGPOLITIKÁNK
Az LHB 2002-ben megkezdte, 2003-ban pedig teljesítette is az ISO 9001:2000 minôségbiztosítási rendszer követelményeit. Ezt a folyamatosan megtartott ellenôrzô auditokon mindig kiváló szinten teljesítettük. Ezenkívül megszereztük azt a NATO AQAP 2120:2006 minôségirányítási tanúsítványt is, amely feltétlenül szükséges ahhoz, ha valaki a nyugat- atlanti szervezet általt igényelt munkákra jelentkezik. Ez a minôsítés igazán szigorú és nem csupán Európában, hanem az egész világon elfogadott mértéke a minôsített cég munkájának. ELLENÔRZÉS
Üzemvédelmi munkatársaink tevékenységét is állandóan, rendszertelen idôközökben, inspektori beosztásban lévô munkatársainkkal ellenôrizzük. Ellenôrzéseinket dokumentáljuk, majd azok alapján napi és havi összefoglaló jelentéseket készítünk, melyeket továbbítunk a megbízóink felé. Az ellenôrzésen tapasztaltak minden esetben kiértékelésre kerülnek. Amennyiben szükséges, az értékelés eredménye alapján meghatározzuk a szükséges azonnali teendôket. A megbízás teljesítése során minden szükséges "esemény", ellenôrzés számítógépes nyilvántartásban dokumentálásra kerül, melyhez a szükséges számítógépes rendszert, ill. laptopokat biztosítjuk. Minden szolgálati csoport élére szakmai vezetôt - csoportvezetôt, szolgálatvezetôt, objektumvezetôt - nevezünk ki, így biztosítva a napi folyamatos munkavégzést és ellenôrzést, valamint a megbízó-vezetô-dolgozó közötti folyamatos kapcsolattartást.
Tevékenységünk ellátásában alapelvünk, hogy minden munkafázisnak legyen felelôse, aki a szakmai munkavégzést segíti, irányítja, felügyeli.
SZÁMÍTÓGÉPES VEZÉNYLÉS
A szolgálatvezénylést számítógépes program segítségével végezzük. Ez biztosítja a hibátlan munkaszervezést. A szolgálatvezénylés egy hónapra elôre történik. Minden telephelyre a szolgálat ellátásához szükséges létszámnál több fôt képezünk ki a munka ellátására, megelôzve az elôforduló helyettesítések alkalmával fellépô szakképzett munkaerôhiányt, illetve a szakképzetlen munkaerô alkalmazását.

ÁLTALÁNOS JELLEMZÔK:

 • Többéves tapasztalat a vagyonvédelem területén: élő erős őrzések, vagyonvédelmi rendszerek telepítése, szervizelése és felügyelete.
 • Feddhetetlen szakmai hírnév.
 • ISO szerinti minőségbiztosítási rendszer miködtetése.
 • A munka minőségének folyamatos ellenőrzése.
 • Folyamatos kapcsolattartás a megbízó által kijelölt felelős vezetővel.
 • Munkaidő-, munkarend-logisztika. Folyamatos ellenőrzés és minőségbiztosítás a megbízó érdekében.
 • Szakmai felelősségbiztosítás, mértéke 200 millió Ft.
 • A minőségi munkaerő tudatos kiválasztása.
 • Stabil alapokon nyugvó szervezeti felépítés és szakmai háttér.
 • Folyamatosan szakmai továbbképzés.
 • Minőségi egyenruha, munkaruha és kiegészítők alkalmazása.


Hatékonysági mutatók(%)
Felvételi rendszer15%
Megfelelô fizetés45%
Inspektori rendszer,
kockázatelemzés
25%
Minôségi visszacsatolás10%
Informatikai nyilvántartás5%

A TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK: TELJES KÖRU SZOLGÁLTATÁS
A vagyonvédelem az ügyfelek részérôl bizalmi kérdés, ezért praktikus az ilyen jellegu összes feladattal egy szolgáltatót megbízni. Az elvárást nem minden vagyonvédelmi cég tudja teljesíteni, az LHB kft. azonban a vagyonvédelmi szakma minden területén biztosítja a szolgáltatást ügyfelei részére! Az élô erôs szolgáltatásoknál és a technikai üzletágnál egyaránt teljes szolgáltatási palettát ajánlunk.
Élô erôs üzletág
. telephelyôrzés
. portaszolgálatok ellátása (recepció)
. telefonközpontok ellátása
. magánnyomozás, testôrszolgálat
Távfelügyeleti üzletág
. 24 órás távfelügyelet és kivonulószolgálat
. járôrszolgálat
. pénzkíséret
. rakománykíséret már az EU területén is
. muholdas gépjármukövetô rendszerek (GPS)
Technikai üzletág
. vagyonvédelmi rendszerek telepítése
. kamerarendszerek telepítése
. tuzjelzô rendszerek telepítése
. beléptetôrendszerek telepítése
. hangosítórendszerek kiépítése
. kaputelefon-rendszerek kiépítése
Facility üzletág
. takarítás

Az LHB kiemelt ügyfelei részére olyan többletszolgáltatásokat is kínál, mint sofôrszerviz repülôtérre, kisebb kirándulásokra; díjmentes biztonsági, biztonságtechnikai tanácsadás; testôrszolgálat a nemzetközi versenyeken elsô díjas testôrgárdával; GPS-nyomkövetés; rendezvénybiztosítások.

CÉGTÖRTÉNET, ÜZLETI ÉS ÁRFILOZÓFIA, MENEDZSMENT
A CÉG ALAPÍTÁSA
Az LHB Inter Security Kft.-t három magyar tulajdonos hozta létre.
Az alapítás évében - 1996-ban - a tulajdonosokkal együtt 12 fôbôl állt a kft. és 20 megbízója volt. Az alapítás óta a cég fejlôdése töretlen és dinamikus, jelenleg 150 fôt foglalkoztat és összességében közel 1200 megbízója van. Napjainkra az LHB Inter Security Kft. a régió egyik legdinamikusabban fejlôdô és elismert vagyonvédelmi vállalkozásává nôtte ki magát.
2003 szeptemberétôl az ISO 9001:2000 minôségirányítási rendszert
vezettük be.
Komplett vagyonvédelmi feladatokat vállalunk.
Tevékenységünket rendôrhatósági engedéllyel, felelôsségbiztosítással, kamarai tagsággal és a 2005. évi CXXXIII. tv. szerint végezzük.
Nagy lépés volt cégünk életében, amikor csatlakoztunk Magyarország egyik meghatározó vagyonvédelmi holdingjához, ahol szaktudásunkat, szakmai tapasztalatainkat használva ügyfeleinket egy még biztosabb hátérrel szolgálhatjuk ki.
Tagjai vagyunk a Létesítményi Tuzoltóságok Országos Szövetségének
és a Vagyonvédelmi Vállalkozások Országos Szövetségének. A vagyonvédelmi kamarának alapítói vagyunk.

A CÉG MENEDZSMENTJE ÉS ÜZLETI FILOZÓFIÁJA
12-15 éves vagyonvédelmi szakmai múlttal rendelkezô, diplomás, agilis tagokból álló vezetôi csapat irányítja a cég több mint 150 fôs dolgozói állományát. A rendszeres heti értekezletek, a gyakorlati tapasztalatokon alapuló elôkészített döntések biztosítják a folyamatos, pontos, szigorúan ellenôrzött tervszeru munkát. A menedzsment rendszeres csapatépítô és üzleti tréningeken vesz részt, hogy folyamatosan meg tudjon felelni az újabb kihívásoknak.
A vezetés elsôdleges fontosságúnak tartja a megbízók magas színvonalú kiszolgálását. Munkája során erre koncentrál, erre készíti fel az LHB kft. alkalmazottait. A minôségi munka érdekében a menedzsment 2003- ban bevezette az ISO 9001:2000 minôségbiztosítási rendszert.

ÁLLANDÓ FEJLESZTÉSEK
A magas színvonalú munka ellátásához a menedzsment minden szakterületen folyamatosan képezi az embereket, fejleszti a technikai eszközállományt. Beruházásokat végez az informatika, a technika, az eszköz- és szerszámpark, valamint a gépjármuállomány hatékonyságának megôrzése, növelése érdekében.

ÁRFILOZÓFIA, JÓL MEGFIZETETT MUNKATÁRSAK
A cég árfilozófiáját a megfelelôen kialakított ár-érték arány jellemzi! A minôség biztonsága csak így érhetô el. Jól kalkulált, versenyképes áraink teszik lehetôvé munkánk magas színvonalának megôrzését. Cégünk a dolgozóknak a szakmai átlag feletti bérezést kínál az ôrszolgálati, technikusi és középvezetôi munkahelyeken egyaránt. Ezzel, valamint az erkölcsi megbecsüléssel biztosítjuk, hogy az LHB kft. állományába szakmájuk legjobbjai kerüljenek.
Az anyagiakon kívül hangsúlyt fektetünk dolgozóink morális megelégedettségére is, melyet humánjuttatásokkal is igyekszünk emelni.

Az LHB Inter Security Kft. JÖVÔKÉPE
AZ LHB SZAKTERÜLETÉN AZ EGYIK LEGNAGYOBB MUNKAADÓ!
A következô években a szolgáltatás iránti igény állandó növekedésével ez továbbra is így lesz. Ezenkívül azonban érezhetôen nagy igény van arra, hogy az emberek személyes biztonságának garantálásához az úgynevezett távfelügyeleti szolgáltatást is bôvítsük. Számításaink szerint a következô három-öt évben a már meglévô közel ezerkétszáz ügyfelünk mellé további ezer, kétezer zárkózik majd fel.
Az LHB modern technikai eszközeinek segítségével már egy teljesen biztonságos jövôt garantál azoknak, akik igénybe veszik szolgáltatásait.

NÉZZÜNK VÉGIG EGY ÁTLAGOS CSALÁD EGY ÁTLAGOS
NAPJÁN, AMELYIKEN MÁR A CSALÁD
MINDEN TAGJA SZÁMÍTHAT A GONDOSKODÓ
BIZTONSÁGRA.

REGGEL
A családfô korán kel és elindul a munkába. Felesége elkészíti a gyerekeknek az uzsonnát, közben kiszellôztet. Az ablakot ugyan nyitva hagyja, akárcsak a hutôt, de semmi baj, az intelligens távfelügyelet még idôben észleli ezt, és a diszpécser egy rövid SMS-ben figyelmezteti. Ha megkapja az OK kódot, nem küld járôrt a házhoz, ha nem, akkor azonnal riasztja az elfogókat, akik ellenôrzik, hogy csak feledékenységbôl maradt-e nyitva az ablak.
A család nyugodt lehet, ha a biztonsági panelen benyomta a kódját, a lakás védve van. A számzáras ajtó becsukódik mögöttük. Házuk, a váruk hazavárja ôket, és úgy, ahogy ott hagyták. Természetesen a füstjelzôk és szén-monoxid-mérôk még a futést is figyelik.

NAPKÖZBEN A MUNKAHELYEN
A munkahelyen a legmodernebb beléptetôrendszerek engedik be a családfôt dolgozni. Nem kell órával bajlódnia, törzsidejét nyilvántartja a rendszer. A munkahelyen teljes ellenôrzést biztosítanak a kamerák, a hangosbemondók, a kapuk és sorompók. A videokamerák képét digitálisan rögzítik, egy toll sem tunhet el az íróasztalról. Ha valaki bizonytalan lenne, hazagondolna egy kicsit a munkahelyén, az internet segítségével hazanézhet, és a webkamerán is megnézheti: minden rendben van.

NAPKÖZBEN A NAGYSZÜLÔKNÉL
Míg a család dolgozik, iskolában van, a nagyszülôkre is figyel az LHB. A dédik házában az idôsekre felügyelô rendszer gondoskodik arról, hogy a legkisebb rosszullét esetén azonnal hivatásos segítség siessen oda. Csak egy apróbb gomb megnyomása, máris indul az erre kiképzett segítség.

ESTE EGYÜTT
Mivel a kulcs kiment a divatból, nem kell félni, hogy gyermekünk elhagyja és az ajtó elôtt reked. Digitális kóddal nyitja a zárat, majd dekódolja a házra vigyázó riasztót és máris a biztonságos otthonban van. Ha valami netán mégis megzavarná a nyugalmat, valami gyanús dolgot észlelne, csak a pánikgombot kell megnyomnia, az LHB járôrei azonnal a helyszínre sietnek.
Mikor apa hazajön, ha kicsit fáradt, nyugodtan hagyja a kocsiját a ház elôtt, mert tudja, GPS van beépítve és a nyomkövetôs autókat szinte lehetetlen ellopni.
Ha pedig áramszünet lenne, vagy éppen a telefonvonal rakoncátlankodik, nincs gond, hiszen az LHB a legmodernebb adatátviteli rádiós technológiát használja mindenütt.

GPRS!
Mikor nyugovóra tér mindenki, a riasztópanelen bekapcsolják a törés- és nyitásérzékelôket, és úgy alszik mindenki, mint a bunda.

REFERENCIÁK
Az LHB számokban:
Munkatársak száma 150
Gépkocsik száma 12
Távfelügyeleti központ 1
Távfelügyeleti ügyfelek 1200
Ôrzött telephelyek száma 96

Az LHB szakterületén az egyik legnagyobb biztonságot garantáló cég. Széles tevékenységi körünkbôl szeretnénk felvillantani a teljesség igénye nélkül néhány olyan referenciát, amely talán megmutatja, milyen mértékadó cégek és intézmények választottak már bennünket.

RIASZTÓRENDSZEREK, TÁVFELÜGYELET:
Mercedes-, Ford-, Chrysler-, Mazda-autószalonok
Égáz Zrt. összes objektuma RÉGIÓS SZINTEN
Országos Villamosipari Rt. egységei országos szinten
Családsegítô szolgálat irodái
Gyôrújbaráti gyermektábor
Általános iskolák és óvodák
Oktatási központ
Egyesített bölcsôdei Intézmény összes bölcsôdéje
Egyesített Szociális intézmény központi épülete, összes rendelôje,
idôsek otthonai, öregek napközi otthonai, szociális Intézményei
Révai Miklós Gimnázium
Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakközépiskola
Kossuth Lajos Szakközépiskola és Szakmunkásképzô Intézet
Megyei sportigazgatóság kizárólagos joggal
Fotex Kft.
Gyôri Kommunális Szolgáltató Kft.
Petz Aladár megyei kórház épületei

OBJEKTUMÔRZÉS, PORTASZOLGÁLAT:
Audi Hungaria Motor Kft., Gyôr (2000-2006)
Petz Aladár megyei kórház, Gyôr
Dana Kft. (2 telephely), Gyôr
Fliegl Kft., Gyôr
Robust Plastik Assembling Kft., Gyôr
Lukács Sándor Szakképzô Iskola, Gyôr
Hungarotinbox Kft.
For-Top Kft.
Égáz Zrt. Gyôr, Sopron, Szombathely, Tatabánya
GWC - Mital Kft., Gyôr
Gyôri Autószerviz Rt.

LÉTESÍTMÉNYI TUZOLTÓSÁG:
Audi Hungaria Motor Kft. (2003-2006)

BELÉPTETÔRENDSZEREK:
Gyôri Határôr Igazgatóság
MH 12 Arrabona Légvédelmi Rakétadandár

JÁRÔRSZOLGÁLAT:
Dreher Sörgyárak, Szombathely
Rába Quelle gyôri fürdôközpont, Gyôr
Piszke Papír Rt., Szombathely
Pannon Pipe Kft., Szombathely
MTP Optika Kft., Szombathely
MAM Hungária Kft., Szombathely
Végh Autóház Kft., Szombathely
Háztól Házig Kft., Szombathely
Truck Savaria Kft., Szombathely

BANKÔRZÉS, BANKBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT:
CIB Bank Rt., Gyôr
Quaestor Rt. gyôri, soproni és szombathelyi kirendeltségei

RENDEZVÉNYBIZTOSÍTÁSOK:
1996 októberében a Gyôri Ipari Park Innovációs Központ alapkôletételén
biztosítottuk GÖNCZ ÁRPÁDNÉ, SOÓS KÁROLY ATTILA államtitkárt, az
EU PHARE igazgatóját és az UB KÖZÖSSÉGI ÜGYEK igazgatóját.
KORMÁNYFÔI LÁTOGATÁSOK rendszeresen, évente több alkalommal
(GÖNCZ ÁRPÁD, ORBÁN VIKTOR, MEDGYESSY PÉTER)
KÜLFÖLDI DELEGÁCIÓK biztosítása (német kancelláriaminiszter, Audikonszern
igazgatósága)
A KOMÁROMI MONOSTORI ERÔD KHT. rendezvényei, majálisok
A MEDIAWAVE rendezvényei, 1997-2005
A GYÔRI NYÁR rendezvényei, 1996-2001
A GYÔRI ÁLTALÁNOS VÁSÁR biztosítása
ETO KC kézilabda-mérkôzései
2004. évi kézilabda EB
2004-2005. évi tánc EB és vb biztosítása
Szili Katalin, az Országgyulés elnöke látogatásának biztosítása
2005. évi sárkányhajó-fesztivál biztosítása

VIDEORENDSZEREK TELEPÍTÉSE ÉS MUKÖDTETÉSE:
PHILIPS COMPONENTS Kft., Gyôr
HÖDLMAYR HUNGÁRIA Kft., Gyôr
BÁBOLNA Rt. üzletei Gyôrben és Tatabányán
GYÔRI ÁFÉSZ üzletei
Égáz Zrt. Gyôr, Sopron, Szombathely, Tatabánya igazgatósági területei
AGIP HUNGÁRIA RT.

RIASZTÓRENDSZER TELEPÍTÉSE 24 ÓRÁS FELÜGYELETTEL:
Országos Villamosipari Rt. söjtöri, litéri, gyôri vezetékfelügyelôség
E.ON Szolgáltató Kft. (volt ÉDÁSZ)
Gyôr város valamennyi önkormányzati bölcsôdéje, szociális otthona,
családsegítô irodái
Gyôr város egészségügyi alapellátásban részt vevô épületei
Petz Aladár megyei kórház
Égáz Zrt.
Pannon-Víz Zrt.
Fotex 2000 Kft.
Dunaferr Rt.
Autószalonok (Saab, Mercedes, Ford, Opel)

TUDTA-E ÖN AZ LHB KFT.-RÔL, HOGY...
... ISO minôsített cég?
... kontrolingcsoportja az ország más területén dolgozó biztonsági cégeknek
is mintául szolgál? Az idôsek biztonságát nyújtó egyedi jelzôrendszer
bevezetésén dolgoznak.
... a legnagyobb elfogóautó-flottával rendelkeznek a régióban?
... tagja a Patent-holdingnak, annak a biztonsági cégcsoportnak, amely
Mosonmagyaróvártól Zalaegerszegig a legjelentôsebb magyar cég
ezen a munkaterületen?
... átlagosan 300 családnak biztosít megélhetést?
... bunmegelôzési munkájukat a rendôrség is elismeri?
... a biztonsági céget gyôri kajakosok-kenusok munkája alapján, sportemberek
alapították 1996-ban?
... elsô irodájuk egy családi házban volt?
... elsô ügyfeleik közül a legtöbb kitartott, és ma is az LHB ügyfele?

BEMUTATKOZIK AZ LHB!
1996 - Alapítás. Sportolók, rendôrtisztek, biztonsági szakemberek megalapítják a tisztán magyar tulajdonban lévô vagyonvédelmi céget.
1999 - Három év alatt Gyôr meghatározó vagyonvédelmi cégévé válik. Folytatódik a technikai berendezések, felügyeleti központok telepítése.
1999 - Az ügyfeleinek száma átlépi a 600-at, a megakadályozott vagyon vagy személy elleni esetek száma pedig meghaladja a 300-at.
2003 - ISO-minôsítés elnyerése, a kontrollingrendszer bevezetése, a számítógépes ügyfélnyilvántartás elindítása.
2004 - Az LHB járôrautóit felszerelik a legmodernebb helymeghatározó berendezésekkel.
2008 - Tagja lesz a vagyonvédelem területén meghatározó magyar tulajdonú holdingnak.

TÁRSADALMI FELELÔSSÉGVÁLLALÁS
CSR
Az LHB Inter Security hisz abban, hogy a környezetért és a társadalomért felelôsséggel tartoznak a cégek, vállalkozások. Ezért is veszi ki részét abból a közösségi aktivitásból, amely segíti a muködési területén élô embereket.
AZ LHB KIEMELTEN FONTOSNAK TARTJA A KÖRNYEZETTUDATOS GONDOLKODÁST, AZ ÉRTÉKEK MEGÔRZÉSÉT ÉS AZ ÚJRAHASZNOSÍTHATÓSÁGOT. EZÉRT BESZERZÉSEINÉL, FELHASZNÁLÁSAIBAN EZEKET MINDIG SZEM ELÔTT TARTJA.
A cég kiemelten jó kapcsolatokat ápol iskolákkal, hogy a bűnmegelôzés területén hatékonyan tudjon fellépni. Az általa védett objektumok, valamint a kivonulószolgálat jelenléte kimutathatóan jó hatással van az adott település közbiztonságára is. Azokban a városokban, ahol az LHB járôrautói, melyek folyamatos szolgálatban vannak, mozognak, számottevôen csökken a garázda bűnesetek száma.

FONTOS SZÁMUNKRA

 • társadalmi események támogatása
 • sportesemények támogatása
 • dolgozói rendezvények támogatása
 • jótékonysági szervezetek támogatása

LHB INTER SECURITY - Többek között JOBB.

 Vissza